Uluslararası Sivil Toplum Akademisi

Uluslararası Sivil Toplum Akademisi

Uluslararası Sivil Toplum Akademisi

Projenin Amacı

Projenin amacı, Müslüman sivil toplum kuruluşlarında profesyonel veya gönüllü olarak görev yapan her yaştan bireyin kabiliyet ve verimliliklerini geliştirmeye yönelik olarak sivil toplum alanında uzman kişilerce:

Gönüllü Teşekküllerde Yönetişim Kuralları, İstişare ve İstişare Mekanizmaları, Gönüllü Teşekkül Çeşitleri ve Hukuksal Çerçeveleri, İslam Dünyasında STK Yapılanması, Faaliyet Muhasebesi ve Mali Tabloları Okuma, Kurumsal Hafıza Oluşturma, Dosyalama ve Arşiv Yönetimi, Medya İlişkileri ve Medya Yönetimi gibi konularda eğitimler vermek;

Müslüman sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerine katkı sağlamak;

Uluslararası Sivil Toplum Akademisi’nde Türkiye ve yurtdışından uzmanlar tespit edilerek eğitimlerin verdirilmesidir.

Projenin Gerekçesi

Bir vakıf medeniyeti olan ve büyük kısmı Osmanlı devletinin bakiyesi konumunda olan mevcut İslam dünyası ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerinde Müslüman kişi ve gruplar çeşitli sivil toplum kuruluşları kurarak topluma hizmet vermektedirler. Yaşadıkları finans probleminin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duymaktadır.

Sivil toplum kuruluşları herhangi bir iş tecrübesi olmayan kişiler istihdam etmek zorunda olabildikleri gibi, çalıştırdıkları elemanların tamamının genel ve özel konularda eğitimler alması gerektiği açık bir zorunluluktur. Zira devlet kurumlarında ve özel şirketlerde tablo bu şekildedir. Sivil toplum kuruluşlarında bu tarzda hizmet içi eğitimlerin yaygın olmadığı bilinen bir gerçektir.

Toplumda özellikle de günümüzde İslam dünyasının içinde bulunduğu sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel konum göz önünde bulundurulduğunda sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilir ve topluma etki eden nitelikli çalışmalar ortaya çıkarabilmeleri nitelikli insan kaynağından geçmektedir. Sivil toplum kuruluşlarında insan kaynaklarında bu dönüşüm sağlanamazsa büyük bir hevesle başlayan birçok sivil girişimin bu sebeple istenen başarıyı ortaya çıkaramaması yüksek ihtimaldir.

Bu durumda hareketle, sivil toplum kuruluşlarının devlet kurumları ve özel şirketlerle boy ölçüşecek hatta onların yapamadıklarını yapacak bir sonuç ortaya çıkarabilmeleri için sivil toplum kuruluşu çalışanlarının yöneticilerinin ve personellerinin İslam dünyası vizyonuna haiz, güncel teorik ve pratik eğitimleri içinde barındıran bir dizi eğitimden geçmesi gerekmektedir.

Sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve çalışanları ülkesel vizyondan bölgesel ve küresel vizyona, İslam dünyası vizyonuna, taşınmaları gerekmektedir. Bunun için Türkiye tecrübesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu amaçla bu kişilerin mutlaka Türkiye gelerek buradaki kurum ve kuruluşların yapılarını görmeleri ve yerine incelemeleri kendilerine ciddi katkı sağlayacaktır.

Projenin Hedefleri

Kısa vadeli hedefler:

 • İDSB’nin 61 ülkeden 302 Müslüman sivil toplum kuruluşu üyesinin yönetici ve çalışanlarının kapasite gelişimine katkı sağlamak,
 • Sivil toplum kuruluşlarının kurumsallık düzeylerine katkı sağlamak,
 • Kursiyerlere sivil toplum kuruluşlarının önemini ve dünyadaki rolünü anlatmak, çatı kuruluşların uluslararası sistemdeki yerini ortaya koymak, uluslararası kuruluşları tanıtmak, hedef ve işleyişleri hakkında bilgiler vermek,
 • Vakıf insanı olmanın dinimizdeki ve kültürümüzdeki yerini ortaya koymak, vakıf medeniyetimizi tanıtmak,
 • İslam dünyasında sivil toplum kuruluşlarının kurumsallaşmasında meydana gelen problemlerin üstesinden gelinmesinde iyi uygulama modellerinin tanıtılması,
 • STK alanında uluslararası tecrübe sahibi yöneticilerin ve akademisyenlerin birikimlerini paylaşabileceği bir platform oluşturmak,
 • Eğitimlere farklı ülkelerden katılacak kişiler arasında ortak değer ve hedefler çerçevesinde farkındalık ve fikir birliği sağlamak,

Uzun vadeli hedefler: 

 • Müslüman sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarında bir kalite standardı oluşturmak,
 • STK’lar arası sürdürülebilir temas ve tecrübe paylaşımını temin etmek,
 • Müslüman sivil toplum kuruluşlarının ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonlar tertip etme ve inisiyatif alma kapasitelerini yükseltme,

Hedef Kitle

 • İDSB’nin 61 ülkedeki 302 sivil toplum kuruluşu üyesi,
 • İDSB’nin tüm dünyadaki kardeş kuruluşları.

Faaliyet ve Çıktılar

 • Proje şu konulara hizmet edecektir:
 • Türkiye ve Sivil toplum kuruluşlarının işleyiş ve kurumsal yapıları hakkında eğitimler vermek,
 • Konferans, seminer, süreli yayın, araştırma ve eğitim faaliyetleri yapmak,
 • Bu eğitimleri gerek seçkin heyetlere gerekse online veya bizzat başvuru yoluyla oluşangruplara vermek,
 • Planlanan programlarda eğitimcilik yapmak için Türkiye ve yurtdışından uzmanlar etmek,
 • Kursiyerlerin eğitimlerini Türkçe, İngilizce ve Arapça dil gruplarına göre planlamak;
 • Sivil toplumla ilgili Türkiye ve dünyada yayınlanan kitap ve araştırmaların bir envanterini oluşturmak ve bu yayınlardan oluşan bir kütüphane oluşturmak,
 • Uluslararası Sivil Toplum Akademisi için web sitesi oluşturmak,
 • Ülkemizde ve dünyada sivil toplumun yapısını güçlendirmeye yönelik çalışan yapılarla irtibat kurup işbirliği tesis etmek,
 • Dört aylık aralıklarla akademik bir dergi çıkartmak,
 • Katılımcılar arasında ülke ve bölge toplantıları düzenlemek,
 • Sivil toplumun farklı dallarında örnek çalışmalar başarılı sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler düzenleyerek kursiyerlere tecrübe aktarımı sağlamak,
 • Kursiyerlere hazırlanan eğitim programını uygulamak ve başarılı olanlara sertifikalarını vermek.