Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM)

Üye Listesi

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM)

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM)

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle;

Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 444

Üyelik Tarihi ve Yeri: 01.05.2021, Online (31. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 28.02.2023-Türkiye

Çalışma Sahası: İlmi Araştırmalar ve Analiz, Hukuk ve İnsan Hakları, Gençlik

Ülke: Türkiye

Başkanı: Adnan Tanrıverdi

Genel Bilgiler

Marmara, Hürriyet Bulvarı No:110 D:H 34524 Beylikdüzü, İstanbul

(0212) 855 19 75

info@assam.org.tr

https://www.assam.org.tr/index.php