Arab Organization for Freedoms and Good Governance

Üye Listesi

Arab Organization for Freedoms and Good Governance

No Image

Kısa Tanıtım
Siyasal çoğulculuk ve iktidarda değişim kültürünü yaymak amacıyla kurulan Arab Organization for Freedoms and Good Governance, insan hakları savunuculuğu, temel özgürlüklerin teşvik edilmesi, yoksulluk, hastalık ve cehaletle mücadele gibi faaliyet yapmaktadır. İyi bir yönetimin temel kavramlarını yaymaya çalışmak ana hedefleridir.

 

Başkan
Abbas Aroua

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 175

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Kasım 2009, Kosova (8. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2009, Cenevre

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Hukuk ve İnsan Hakları

Ülke: İsviçre

Başkanı: Abbas Aroua

Genel Bilgiler

Chemin des Vignes 2bins, 1209 Geneve, Switzerland

+41 22 734 1503

info@arrushd.org

http://www.arrushd.org/