Azzagra Cultural Foundation

Üye Listesi

Azzagra Cultural Foundation

Azzagra Cultural Foundation

Kısa Tanıtım

Azzagra Cultural Foundation, Bosna Hersek savaşı sırasında bölgede kültürel, akademik, sosyal ve çevre aktiviteler içeren “Alqueria de Rosales Campus” projesini gerçekleştirdikten sonra 1993 yılında insani yardım sahasında çalışmak için kuruldu. Buna ek olarak bir Endülüs araştırma merkezi kurma, Endülüs İslami eserlerini ve kültürünü koruma vakfın en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

Başkan

Prof. Dr. Antonio Romero Roman

1953 yılında Granada’da doğan Abdus Samad Antonio Romero Roman, İslami bilimler üzerine çalışan ve sosyal alanlarda da aktif olan bir akademisyendir.

Prof. Romero Roman 1985-96 yılları arasında Mekke’de Umm Al Qoara Üniversitesinde eğitim alarak Arapça dili, pedagoji ve İslam felsefesi alanlarında ihtisas yaptı. 1997-99 yılları arasında el Ezher Üniversitesi ve Şam’daki al Feth İslami Üniversitesinde sosyoloji ve İslami bilimler eğitimi aldı.

2010-14 yılları arasında İslami El Yazması Eserler Ajansı (TIMA) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Endülüs Ekolojik Tarım ve Biyo çeşitlilik (CAAE) Komitesinin Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Halen Azagra Kültür Vakfı ile Endülüs Araştırmaları Fakültesi başkanı ve Alqueria de Rosales Genel Müdürü olan Romario, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatının özelleşmiş bir enstitüsü olarak faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Kültür Komisyonu Genel Kurulu’nun seçilmiş bir azasıdır.

İslam Dünyası STK’ları Birliği İDSB Konsey üyesi olan Prof. Romero Roman, ileri düzeyde İspanyolca, Arapça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve bir çocuk babasıdır.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 207

Üyelik Tarihi ve Yeri: 20 Kasım 2011, Türkiye (13. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1993, Granada

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Sağlık, Tebliğ ve Davet, Hukuk ve İnsan Hakları, Kadın ve Aile, İnsani Yardım

Ülke: İspanya

Başkanı: Prof. Dr. Antonio Romero Roman

Genel Bilgiler

Alqueria de Rosales Carretera de la Losa 18820 Puebla Don Fadrique. Granada

+34 958 344 438

mail@alqaria.org

http://www.alqaria.org/