Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği

Üye Listesi

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği

Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği

Kısa Tanıtım

Bâb-ı Âlem, yurtdışından Türkiye’ye eğitim için gelen öğrencilere, eğitim ve rehberlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş uluslararası bir öğrenci derneğidir. “Biz Bir Milletiz” sloganıyla yola çıkan Bâb-ı Âlem, misafir öğrenciler için eğitim faaliyetleri ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir. Bu sayede farklı coğrafyalardan gelmiş binlerce öğrenciye aynı milletin fertleri oldukları şuuru verilmektedir. Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde misafir öğrenci çalışması yapan derneklerden oluşan UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) üyesi olan Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneği, aynı zamanda İDSB (İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği) ve TGTV (Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı) üyesidir.

Faaliyetleri

  • Farklı coğrafyalardan üniversite eğitimi almak üzere ülkemizi tercih eden misafir öğrencilere yönelik gönüllü çalışmalar yapmak,
  • Misafir öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak,
  • Öğrencilere eğitim ve rehberlik hizmeti vermek.

Başkan

Mehmet Kara

1978 yılında Adıyaman’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini doğduğu ilçede yaptıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 2007 yılında aynı üniversitede tezsiz yüksek lisans yaptı. 2011 yılında ise Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalında yüksek lisans tezini sundu. Tezi, “Dönemin Vakit Gazetesine Göre Lozan Müzakereleri” adını taşımaktadır. Lisans öğrenimi boyunca Bilim ve Sanat Vakfındaki programlara katıldı; burada Teoman Duralı, İsmail Coşkun, Ahmet Davutoğlu ve Mustafa Budak’ın derslerini dinledi. 2005-2012 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki engelliler merkezinde eğitmenlik ve yöneticilik yaptı. İstanbul Uluslararası Öğrenci Derneğinin (İSUDER) kurucu üyeleri arasında yer alan ve Bâb-ı Âlem Uluslararası Öğrenci Derneğinde çeşitli görevler alan Mehmet Kara, halen bu kurumun yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 199

Üyelik Tarihi ve Yeri: 19 Şubat 2011, Pakistan (11.Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2008, İstanbul

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, İlmi Araştırmalar ve Analiz

Ülke: Türkiye

Başkanı: Mehmet Kara

Genel Bilgiler

Karagümrük Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi Hakan Pasajı No:261/22 Edirnekapı, Fatih, İstanbul

+90 212 621 27 43

info@babialem.org

https://babialem.org/