Cem’iyetü’l Berr li’t Tenmiyeti’l İctimaiyeti’l Hayriye

Üye Listesi

Cem’iyetü’l Berr li’t Tenmiyeti’l İctimaiyeti’l Hayriye

Cem’iyetü’l Berr li’t Tenmiyeti’l İctimaiyeti’l Hayriye

Kısa Tanıtım

Topluluğa insani yardım (kalkınma ve yardım) hizmetlerinin sağlanmasında halk katılımını genişletmek, gençlik sektörüne dikkat etmek ve gelişime etkili bir şekilde katkıda bulunma kapasitelerini artırmak, derneğin amaçlarına ulaşmak için ilgili kurumlar, dernekler ve sosyal figürlerle işbirlikçi sosyal ilişkiler kurmak, derneğin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda öncelikleri olan yerel, bölgesel ve uluslararası kurum, kuruluş ve derneklere katılım sağlamak ve toplumun bilimsel, ahlaki, kültürel ve sosyal olarak farkında olmalarına katkıda bulunmak.

Başkan

Saad Müsenna Abdullah

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 263

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Şubat 2014, Yemen (16. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2001, Yemen

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Sağlık, İnsani Yardım

Ülke: Yemen

Başkanı: Saad Müsenna Abdullah

Genel Bilgiler

Sana’a, Yemen

+967 243 1300

altayyar6@gmail.com

-