Cem’iyetü’l İsra li’t Tenmiyeti’l İctimaiye

Üye Listesi

Cem’iyetü’l İsra li’t Tenmiyeti’l İctimaiye

Cem’iyetü’l İsra li’t Tenmiyeti’l İctimaiye

Kısa Tanıtım

Gençlerin, kadınların ve çocukların meseleleri ile ilgili tüm konulara dikkat etmek ve aralarındaki samimiyet, işbirliği ve dayanışma ruhunu desteklemek için 2006 yılında Lübnan’da kuruldu. Dernek aynı zamanda gençlik gönüllülüğü fikrini teşvik eden ve yaygınlaştıran, gönüllülüğü ve faaliyetleri teşvik etmek ve daha iyi bir sosyal hayatın yararı için sorumlulukların paylaşılması ve dağıtılmasına dayanan kamu hizmeti ve ulusal çaba alanındaki kapsamlı bir kalkınma planı çerçevesinde çalışmalarını teşvik etmektedir.

Başkan

Muhammed Abu Şakra

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 178

Üyelik Tarihi ve Yeri: 22 Mayıs 2010, Malezya (9. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2006, Lübnan

Çalışma Sahası: İnsani Yardım, Diğer

Ülke: Lübnan

Başkanı: Muhammed Abu Şakra

Genel Bilgiler

Beyrut, Lübnan

+961 326 90 03

faraj.abo.shakra@hotmail.com

-