Cem’iyetü’l Meali li’t Tağyiri’l Mücteme’i

Üye Listesi

Cem’iyetü’l Meali li’t Tağyiri’l Mücteme’i

Cem’iyetü’l Meali li’t Tağyiri’l Mücteme’i

Kısa Tanıtım

Cem’iyetü’l Meali li’t Tağyiri’l Mücteme’i 2015 yılında Filistin’de kurulmuş olup Arap öğrencinin ihtiyacını gidermek, desteklemek, güçlendirmek ve akademik bilinç düzeyini yükseltmek, mevcut toplumsal koşullar ışığında farklı sınıflar için akademik eğitim ihtiyacının derinleştirilmesi amacıyla akademisyenlerinin katkısı ile gerçek anlamda etkili bir şekilde teşvik etmektedir.

Başkan

Yusuf Arif Ağbari

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 424

Üyelik Tarihi ve Yeri: 11 Ocak 2020, Türkiye (27. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2015, Filistin

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, İlmi Araştırmalar ve Analiz

Ülke: Filistin

Başkanı: Yusuf Arif Ağbari

Genel Bilgiler