Cem’iyetü’l Va’i ve’l Muvasatü’l Hayriye

Üye Listesi

Cem’iyetü’l Va’i ve’l Muvasatü’l Hayriye

Cem’iyetü’l Va’i ve’l Muvasatü’l Hayriye

Kısa Tanıtım

Lübnan’da kurulan Cem’iyetü’l Va’i ve’l Muvasatü’l Hayriye, yirmi beş yıldır muhtaç insanlara yardım etmekte, onların imdadına yetişmekte, sevgi ve dayanışmayla uyumlu bir toplumun kurulması için ihtiyaç sahiplerine el uzatmaktadır. Derneğin programları ve projeleri bölgenin eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına göre değişmektedir. Faaliyet alanları şu şekildedir: Kefalet ve sosyal refah programı, gençlik refahı ve yeteneklerin geliştirilmesi programı, ayni veya nakdi katkılar, sağlık merkezi (El Sayer Medikal) ve mobil klinikler aracılığıyla sağlık hizmetleri, savaş mağdurları ve afetzedeler için yardım projeleri, kadın ve toplum programları, kişisel mesleki ve profesyonel gelişim programları.

Faaliyetleri

 • Sağlık alanında özel ihtiyaçlar sağlamak
 • Yardım projeleri
 • Eğitim, eğlence ve kültürel faaliyetler
 • Çalışmanın farklı aşamalarındaki öğrenciler için kursların güçlendirilmesi
 • Engelliler, hastalar ve okuldan atılanlar için gelişim programları
 • Toplumsal Gelişim Programı (Ailelerin Güçlendirilmesi)
 • Mesleki ve Mesleki Rehabilitasyon Programı
 • Yaz kulüpleri, gençlik forumları ve kültürel programlar
 • Maddi ve ayni yardım
 • Konferans, seminer, konferans ve kutlamalar düzenlemek
 • Kadınlar Bölümünün Programları ve faaliyetleri
 • Gençlik bölümünün programları ve faaliyetleri
 • Eğitim ve idari gelişim programı

Başkan

Abdul Hamid Dou

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 84

Üyelik Tarihi ve Yeri: 18 Aralık 2006, Türkiye (2.Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1996, Lübnan

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile Sağlık, İş Dünyası, Diğer

Ülke: Lübnan

Başkanı: Abdul Hamid Dou

Genel Bilgiler

Katrmaya, İklim Alhroub, Alşuf, Cebel Lübnan, Lübnan

+961 797 19 83

ketmart9@hotmail.com

ketmart9@hotmail.com