Cem’iyetü’l Vusul’il İnsani Li’ş Şeraketi ve’t Tenmiye

Üye Listesi

Cem’iyetü’l Vusul’il İnsani Li’ş Şeraketi ve’t Tenmiye

Cem’iyetü’l Vusul’il İnsani Li’ş Şeraketi ve’t Tenmiye

Kısa Tanıtım

Sivil bir yardım kuruluşu olarak toplumun önde gelen kanaat önderleri tarafından 1990 yılında Yemen’de kurulmuştur. Hizmetlerini programlı bir şekilde uygulamakta olup bağış yapanlar ile ihtiyaç sahipleri arasında doğru bir iletişim ağı kurmayı hedefler. BM gıda yardım programı tarafından tanınmış ve BM DPI üyesidir. ISO 9001:2008 sertifikasına sahiptir. Dernek, kuruluşundan bu yana maddi ve insani kaynaklardan en iyi şekilde yararlanmayı amaçlar ve bu imkânları hayır işlerine yönlendirir. Derneğin yapısı görev ve uzmanlığın doğru şekilde ağılmasına dayanır. Bunun yanında kadrolarını en iyi şekilde eğitmeye ve daha iyisini yapıp kendilerini geliştirmeye teşvik ederek sürekli kendini geliştiren bir kurum olmayı hedefler.

Başkan

Murshid Ali İbn Ali Al Arshani

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 362

Üyelik Tarihi ve Yeri: 07 Aralık 2017, Türkiye (22. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1990, Yemen

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Sağlık, İnsani Yardım

Ülke: Yemen

Başkanı: Murshid Ali İbn Ali Al Arshani

Genel Bilgiler

Sana’a, Yemen

+967 146 44 02

info@csswyemen.org

https://www.csswyemen.org/