Cemiyet’u Senabilü’l Hayr

Üye Listesi

Cemiyet’u Senabilü’l Hayr

Cemiyet’u Senabilü’l Hayr

Kısa Tanıtım

Dernek Cibuti’de sivil toplum tesis edilmiş olup, insani ve hayır alanlarında faaliyet gösteren bir kuruluştur. Dernek faaliyetlerini, Cibuti toplumunun bireyleri arasında dayanışma ve yardımlaşma ruhunu yayma ilkeleriyle sürdürmektedir. Coğrafi alanı Cibuti Cumhuriyeti’dir. Bu bağlamda topluma hizmet amaçlı ana hedefleri, hizmetleri ve çeşitli programları doğrultusunda çalışmaktadır.

Başkan

İdris Abdo Lahoda

Referansları

Müessesetü’l Bereketi’t Tenmeviyeti’l Hayriye, Yemen, Munazzamatü’l İşrak li’t Tenmiye ve’l İ’mar, Sudan

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 407

Üyelik Tarihi ve Yeri: 30 Temmuz 2019, Arnavutluk (26. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2009, Cibuti

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Tebliğ ve Davet, İnsani Yardım

Ülke: Cibuti

Başkanı: İdris Abdo Lahoda

Genel Bilgiler