Center for Cross Cultural Understanding (HORİZONTİ)

Üye Listesi

Center for Cross Cultural Understanding (HORİZONTİ)

Center for Cross Cultural Understanding (HORİZONTİ)

Kısa Tanıtım

Karadağ’daki Müslüman gençler tarafından 2007 yılında kuruldu. Hedefi, ülkedeki Müslümanların dini yaşama seviyelerini eğitim yoluyla yükseltmektir. Horizonti, çocuklar, gençler ve kadınlara yönelik faaliyet yapmaktadır. İlahiyat öğrencilerine burs sağlamaktadır.

Yayınlar

Aylık “HORİZONTİ” adlı dergi

Başkan

Omer Halil Kajoshaj

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 174

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Kasım 2009, Kosova (8. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2007, Podgorica

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Tebliğ ve Davet, İlmi Araştırmalar ve Analiz, İnsani Yardım

Ülke: Karadağ

Başkanı: Omer Halil Kajoshaj

Genel Bilgiler

Center for intercultural understanding “Horizons”, Podgorica 81000 Podgorica, Montenegro

+382 67607558

info@horizonti.me

http://www.horizonti.me/