Daru’l Kur’ani’l Kerim ve’s Sünne

Üye Listesi

Daru’l Kur’ani’l Kerim ve’s Sünne

Daru’l Kur’ani’l Kerim ve’s Sünne

Kısa Tanıtım

Daru’l Kur’ani’l Kerim ve’s Sünne 1992 yılında Kuran-ı Kerimi ve hadisleri ezberletmek amacıyla kuruldu. Derneğin temel hedefi, insanları ilme teşvik etmek ve bu alanda onlara öncü olmaktır.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 224

Üyelik Tarihi ve Yeri: 2013, Türkiye, (15. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: Filistin, 1992

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Tebliğ ve Davet

Ülke: Filistin

Başkanı: Dr. Abdurrahman Yusuf El-Cemel

Genel Bilgiler

Madrasah Gazza Jadida, Sharaf-Al-Nasr, Filistin

+ 282 615 789 70

darquran2010@yahoo.com

http://www.daralquran.ps/