El Cem’iyetü’l İnsaniye li’l İgaseti ve’t Tenmiye

Üye Listesi

El Cem’iyetü’l İnsaniye li’l İgaseti ve’t Tenmiye

El Cem’iyetü’l İnsaniye li’l İgaseti ve’t Tenmiye

Kısa Tanıtım

Dernek 2003 yılında Lübnan’da Sünni Şeriat Mahkemesi kararı ile kuruldu. Derneğin çalışma alanları; yetimler sponsorluğu, kadın ve çocuk, kurban faaliyetleri, yıllık zekât programı, sağlık merkezleri kurması ve fakırlara yardım faaliyetlerinde faaliyet göstermektedir.

Başkan

Hadi Ali Zamzam

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 180

Üyelik Tarihi ve Yeri: 01 Haziran 2009, Türkiye (7. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2003, Lübnan

Çalışma Sahası: Kadın ve Aile, İnsani Yardım

Ülke: Lübnan

Başkanı: Hadi Ali Zamzam

Genel Bilgiler

Lübnan

+961 303 65 07

info@humanity-lb.com

-