El Hey’etü’n Nisaiyye li’r Ria’ye ve’t Tevasuli’l İctima’i (Sıla)

Üye Listesi

El Hey’etü’n Nisaiyye li’r Ria’ye ve’t Tevasuli’l İctima’i (Sıla)

El Hey’etü’n Nisaiyye li’r Ria’ye ve’t Tevasuli’l İctima’i (Sıla)

Kısa Tanıtım

Cem’iyetü Sıla kuruluşundan bu yana kadınların ve genç kızların kalkınmasına yönelik faaliyetler yapmakta ve projeler üretmektedir.

Başkan

Emel Vahid Hasan

Referansları

Cem’iyetu Tekaful li Riayeti’t Tufule¸Lübnan, Cem’iyetü Giras li Tenmiyeti’l Mücteme’a, Lübnan

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 405

Üyelik Tarihi ve Yeri: 30 Temmuz 2019, Arnavutluk (26. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2008, Lübnan

Çalışma Sahası: Kadın ve Aile, İnsani Yardım

Ülke: Lübnan

Başkanı: Emel Vahid Hasan

Genel Bilgiler

Lübnan

+961 034 626 53

info@selaweb.org

https://www.selaweb.org