El Lecnetü’l İslamiyeti’l Alemiye li’l Mer’eti ve’t Tıfl

Üye Listesi

El Lecnetü’l İslamiyeti’l Alemiye li’l Mer’eti ve’t Tıfl

El Lecnetü’l İslamiyeti’l Alemiye li’l Mer’eti ve’t Tıfl

Kısa Tanıtım

1994 yılında Mısır’da kurulmuştur. Eğitim alanında gençlere yönelik faaliyetler göstermektedir. Ayrıca ilmi araştırmalar alanında birçok çalışma yürütmektedir.

Başkan

Kamelya Hilmi

İDSB Uluslararası Aile Enstitüsü Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 302

Üyelik Tarihi ve Yeri: 27.05.2015, Türkiye (19. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1994, Mısır

Çalışma Sahası: İnsani Yardım, Kadın ve Aile

Ülke: Mısır

Başkanı: Kamelya Hilmi

Genel Bilgiler

Elmahruse Cad. Elacuze, Elcebire, Mısır

+90 543 788 09 26

info@iicwc.org

http://www.iicwc.org/