Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES)

Üye Listesi

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES)

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği (GİMDES)

Kısa Tanıtım

GİMDES (Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği) ve bu derneğe bağlı İktisadi İşletme Kurumu (GİMDES Helal Ürünleri Araştırma Enstitüsü) ülkemizde sağlıklı yaşamın temel unsuru olduğuna inandığımız helal ve sağlıklı ürünleri araştırma ve sertifikalandırma çalışmaları yapmak üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. İlgi alanı gıda, kozmetik ve sağlık ürünlerini kapsamaktadır.

Faaliyetleri

  • Bireyin ve genel manada toplumun, gıda maddeleri, kozmetik, ilaç ve temizlik ürünleri başta olmak üzere hayatında kullanabileceği bütün ihtiyaç maddeleri hakkında bilinçlenmesini sağlamak,
  • Bu maddelerin “inanç” bakımından helal olup olmadığı, “sağlık” bakımından temizlik ve fayda taşıyıp taşımadığı, “beslenme” düzeni açısından yeterli ve gerekli olup olmadığı, kullanılmasının ya da kullanılmamasının neler getirip götürdüğü gibi hususlarda “bilinçli insan ve bilinçli toplum” yetiştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak,
  • Özel ve tüzel kurum ve kuruluşlara, hükümet ve parlamento organlarına bu hususta üretilen projeleri sunmak,
  • Gıda maddeleri, temizlik ve kozmetik ürünleri ile ilaç gibi temel ihtiyaç maddeleri hakkında bireysel ve toplumsal duyarlılıkları geliştirip, bunlar üzerinde kontrol ve denetim sağlayarak sertifikalandırılmasını gerçekleştirecek çalışmalar yapmak, bu hususta gerektiğinde her türlü sosyal, siyasal, iktisadi, kültürel, sanatsal, düşünsel, ticari, eğitimsel ve benzeri faaliyetlerde bulunmak,
  • Gıda ve ihtiyaç maddeleri ile sağlıkta ve temizlikte kullanılan maddeler üzerine çalışmaları olanların, proje sunanların ya da üretimde bulunmak isteyenlerin, güçlerini birleştirerek hizmet çerçevesini yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek.

Başkan

Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer

1963’de İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yüksek mühendis olarak mezun oldu. 1981 yılında Ege Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. 1968-1984 yılları arasında Yükseliş Mühendislik Yüksek Okulu’nda, Ankara ve Elazığ Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’nde, Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak hizmet yaptı. 1981-1984 yılları arasında Almanya Bochum Üniversitesi’nde doçentlik için akademik çalışmalar yaptı. 1974-1979 yılları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Sanayi Dairesi başkanlığı, müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık görevlerinde bulundu. Bakanlıktaki görevleri esnasında Sovyet Rusya, Libya ve Arnavutluk Karma Komisyon toplantılarında, RCD (CENTO) ve NATO Sanayi Komitelerinde, Brezilya ile ticari görüşmelerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı temsil etti. 1984-1998 yılları arasında ticaretle meşgul oldu. 1999’da İBB’ye bağlı BİMTAŞ’da göreve başladı. Genel müdür yardımcılığı, danışmanlık ve araştırma laboratuvar müdürlüğü görevlerinde bulundu. Resmi kurumlardaki görevleri ve üç yıl boyunca Almanya’daki ikameti esnasında fabrikasyon gıdalarla ilgili karşılaştığı meseleler üzerindeki araştırmalarını bugüne kadar aralıksız sürdürmesine vesile oldu. Çeşitli yayın organlarında pek çok makalesi yayınlandı. Çeşitli kurumların organize ettiği konferanslarda konuşmalar yapmaktadır.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 119

Üyelik Tarihi ve Yeri: 01 Haziran 2008, Kuveyt (5. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2005, İstanbul

Çalışma Sahası: Sağlık, Diğer

Ülke: Türkiye

Başkanı: Dr. Hüseyin Kâmi Büyüközer

Genel Bilgiler

Giyim Sanatkârları İş ve Ticaret Merkezi 2. Ada A Blok No:701/7 34490 İ.O.S.B. Başakşehir, İstanbul

+90 212 438 33 18

irtibat@gimdes.org

http://www.gimdes.org/