Gül Vakfı

Üye Listesi

Gül Vakfı

Gül Vakfı

Kısa Tanıtım

2007 yılında Tekirdağ’da kuruldu. Vakfın gayesi, insanlara mesleki, teknik, eğitim, sağlık, kültürel, ilmi, ekonomik, spor ve sosyal hizmet alanlarda yardımcı olmak ve yatırımlar yapmak, bilinçlendirmek, eğitim düzeyini yükseltmek, gelişmesini hızlandırmak, sosyal dayanışmayı sağlayarak toplumun her kesimin bu konularda aydınlatmak ve hizmetler sunmaktır. Mahmure Tonguç ve Yılmaz Tonguç vakfın kurucu üyeleridir.

Faaliyetleri

  • Lise, üniversite ve doktora öğrencilerine burs yardımı
  • Sosyal faaliyetler
  • Mescit inşaatı

Başkan

Yılmaz Tonguç

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunudur. Özel bir ticarethane işletmekte olan Tonguç, emekli olup Fransızca bilmektedir.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 176

Üyelik Tarihi ve Yeri: 22 Mayıs 2010, Malezya (9. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2007, Tekirdağ

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Sağlık, İlmi Araştırmalar ve Analiz, İnsani Yardım

Ülke: Türkiye

Başkanı: Yılmaz Tonguç

Genel Bilgiler

Omurtak Caddesi No:140/4 Çorlu, Tekirdağ

+90 282 651 19 38

info@gulvakfi.org.tr

http://www.gulvakfi.org.tr/