Hay Sanayici ve İşadamları Derneği (HAYSİAD)

Üye Listesi

Hay Sanayici ve İşadamları Derneği (HAYSİAD)

Hay Sanayici ve İşadamları Derneği (HAYSİAD)

Kısa Tanıtım

2010 tarihinde İstanbul’da bir iş dünyası kuruluşu olarak kurulan HAYSİAD Türkiye’nin 71 ilinde temsilcilikleriyle 1200’ün üzerinde üyeye sahip olup, kuruluş gayelerinden biri de İslam ülkeleri arasında ticari işbirliğini geliştirmektir. HAYSİAD, manevi değerlerine bağlı, Türkiye’nin gelişen ticari hacmine ve millileşen sanayisine katkı sağlayacak dinamik, atılgan ve girişimci iş adamı profilinin oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Faaliyetleri

  • Manevi değer ve dinamiklerimizi iş dünyasına taşıyarak iş ahlakını geliştirmek,
  • Eğitim ve öğretimi toplumun ve ülkenin kalkınmasında esas faktör kabul ederek bu alanda çalışmalar yapmak,
  • Ülkemizin dış politikasıyla paralel, üyelerimizin iş hacmini geliştirmelerine yardımcı olmak ve bu anlamda gerekli destekleri sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarla etkin işbirliği sağlamak ve toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda katma değeri yüksek projelere imza atmak,
  • İştirak düsturu ile hareket ederek, işadamları, serbest meslek mensupları, akademisyenler, bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve iş kolları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
  • İç ve dış pazar araştırması yapmak, üretici ve tüketiciler arasındaki irtibatı sağlamak, uygun iş alanlarını tespit etmek ve geliştirilmesini temin etmek.

Başkan

Hacı Özdemir

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 254

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Şubat 2014, Yemen (16.Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2010, İstanbul

Çalışma Sahası: İş Dünyası

Ülke: Türkiye

Başkanı: Hacı Özdemir

Genel Bilgiler

Barbaros Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi No:78/2 Üsküdar, İstanbul

+90 216 651 76 51

haysiad@haysiad.org

http://www.haysiad.org/