Hayat Yolu Derneği

Üye Listesi

Hayat Yolu Derneği

Hayat Yolu Derneği

Kısa Tanıtım

Hayat Yolu İnsani Yardım Derneği, savaş ve doğal felaketler gibi durumlar neticesinde yaralanmış, aç kalmış, evsiz ve sakat kalmış ihtiyaç sahibi insanlara yardım ulaştırmayı hedeflemektedir. Dernek, “insani yardım” alanında dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm ihtiyaç sahiplerine hizmet etmektedir. 2014 yılından bugüne kadar başta Filistin olmak üzere Türkiye, Suriye, Ürdün, Lübnan, Afrika ülkeleri ve Balkan ülkelerinde yaklaşık iki milyon kişinin istifadesine sunulan üç yüz elli proje gerçekleştirmiştir. Partner sayısı yirmi iki ülkede kırk beş kuruma ulaşmıştır. Mevsimsel ve sürekli olmak üzere sağlık, eğitim ve diğer ihtiyaç alanlarında da projeler geliştirmektedir.

Başkan

Adem İsaoğlu

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 369

Üyelik Tarihi ve Yeri: 28 Nisan 2018, Sri Lanka (23. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2014, İstanbul

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Sağlık, İnsani Yardım

Ülke: Türkiye

Başkanı: Adem İsaoğlu

Genel Bilgiler

Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:81 Kuğu İş Hanı Kat:5/9-10 34387 Şişli, İstanbul

+90 212 234 96 23

iletisim@hayat-yolu.org

https://hayat-yolu.org/