İhsan ve Vefa Derneği

Üye Listesi

İhsan ve Vefa Derneği

İhsan ve Vefa Derneği

Kısa Tanıtım

Toplumun yoksul ve zayıf kesimleri için insani yardım çalışmaları yapan ve bu kesimlerin gelişimi için çalışan bir hayır kurumudur. Tarafsız, şeffaf ve mesleki yeterlilik sorumluluğu içinde faaliyetlerini yürütmektedir. Filistin, Suriye, Yemen ve Burma ile Afrika ülkelerinde temel destek projeleri vardır. Bunların başlıcaları şunlardır: Kur’an-ı Kerim hafızlık kurslarını destekleme projeleri, fakirlerin meskenlerini iyileştirme projeleri, içme suyu ve kuyu açma projeleri, zekât ve sadaka projeleri, hastaları ve yaralıları destekleme projeleri, Ramazan ve kurban projeleri.

Başkan

Abdullah Al Astal

Gazze İslam Üniversitesi Kelam bölümünden mezun oldu. 2013-16 yıllarında Gazze bölgesinde Muessesetü’l Mubadirati’l A’maniyyeti’l Ehliyyeti li Munasirati Filistin kurumunda çalıştı. Halen başkanlığını yapmakta olduğu İhsan ve Vefa derneğini 2018 yılında kurdu.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 394

Üyelik Tarihi ve Yeri: 30 Temmuz 2019, Arnavutluk (26. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2018, İstanbul

Çalışma Sahası: İnsani Yardım

Ülke: Türkiye

Başkanı: Abdullah Al Astal

Genel Bilgiler

Molla Gürani Mah. Sarı Musa Sok. Akay Apartman No:52/3 34093 Fatih, İstanbul

+90 212 631 15 78

wafacharity@gmail.com

http://www.ihveder.org/