İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)

Üye Listesi

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER)

Kısa Tanıtım

İKADDER, İstanbul’da çeşitli alanlarda topluma hizmet veren kadınlar ile gönüllü kadın kuruluşlarının başkanları, üyeleri ve gönüllülerinin bir araya gelmesi ile 2006 yılında kurulmuştur. Dernek, STK’ların kendi aralarında, diğer kişi ve kuruluşlarla iletişim, istişare, işbirliği modelleri geliştirerek, özellikle gönüllü kadın kuruluşlarının, kadının ve ailenin statüsünü yükseltmek için çalışmalar yapmaktadır. İKADDER, ayrıca Türkiye genelinde faaliyet gösteren çeşitli platformların çalışmalarına destek vermekte; dört yüzün üzerinde STK’ya iletişim istişare ve işbirliği zemini sağlamaktadır. İKADDER, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)’ne özel danışman üye statüsünde akreditedir.

Başkan

Funda Akyol

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 108

Üyelik Tarihi ve Yeri: 23 Haziran 2007, Hollanda (4. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2006, İstanbul

Çalışma Sahası: Gençlik, Kadın ve Aile

Ülke: Türkiye

Başkanı: Funda Akyol

Genel Bilgiler

İcadiye Mah. Müneccimbaşı Sok. Huzur Apt. No:34/3 Üsküdar, İstanbul

+90 216 572 55 69

ikadder@hotmail.com

http://ikadder.org/