İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Üye Listesi

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Kısa Tanıtım

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2009’da kurulmuş ve 2013’te ulusal / uluslararası yardım kuruluşu hüviyeti kazanmış bir sivil toplum kuruluşudur. Türkiye olmak üzere Ortadoğu, Afrika, Asya ve Balkanlar’da ”yardımın insana dönüşmesi” ilkesiyle insani yardım faaliyetleri tesis etmiştir. Faaliyetler; acil yardımlar, kalkınma yardımları, istihdama yönelik mesleki eğitimler, manevi eğitimler ve etkinlikler, çocuklara yönelik eğitim destek programları başta olmak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır. Ülke genelinde yetmiş bir temsilcilik ve yurt dışında on beş ülkede sayıları beş bini aşan gönüllüleriyle faaliyetlerine devam etmektedir.

Başkan

Ahmet Turan Koçer

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 255

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Şubat 2014, Yemen (16. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2009, İstanbul

Çalışma Sahası: İnsani Yardım

Ülke: Türkiye

Başkanı: Ahmet Turan Koçer

Genel Bilgiler

Ali Kuşçu Mah. Başimam Sok. No:11/1-2 Fatih, İstanbul

+90 850 777 33 44

idarivemaliisler@iyilikdernegi.org.tr

https://www.iyilikdernegi.org.tr/tr