Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV)

Üye Listesi

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV)

Kadın Sağlıkçılar Eğitim ve Dayanışma Vakfı (KASAV)

Kısa Tanıtım

KASAV; ulusal ve uluslararası düzeyde genel sağlık ve sağlıklı yaşama bilincini geliştirmek, sağlığın geliştirilmesi ve korunması çalışmalarında bulunmak, sağlık çalışanları arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, halkın bilinç düzeyini yükseltilmesi için genel eğitim ve öğretim çalışmaları yapmak, engelli bireyleri ve kısıtlı kesimlerinin sağlık ve eğitim kapasitelerinin yükseltilmesini sağlamak, aile kurumunu korumak ve bütünlüğünün devamına yönelik çalışmalarda bulunmak ve ayrıca çevre bilincini geliştirmek ve çevre sağlığını korumak amacındadır.

Başkan

Yard. Doç. Dr. Gülhan Cengiz

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 83

Üyelik Tarihi ve Yeri: 18 Aralık 2006, Sudan (3. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 1986, İstanbul

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Sağlık, İnsani Yardım, Çatı Kuruluş, Diğer

Ülke: Türkiye

Başkanı: Yard. Doç. Dr. Gülhan Cengiz

Genel Bilgiler

Cibali Mahallesi Üsküplü Caddesi No:13/11 Fatih, İstanbul

+90 212 635 66 07

kasaviletisim@gmail.com

http://www.kasav.org.tr/