Müessesetü İnsan li’t Tenmiye

Üye Listesi

Müessesetü İnsan li’t Tenmiye

Müessesetü İnsan li’t Tenmiye

Kısa Tanıtım

2005 yılında kurulan Müessesetü İnsan li’t Tenmiye kar amacı gütmeyen ve Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığına bağlı çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Kurum engelli çocuklara eğitim, psikolojik, sağlık ve sosyal alanlarda destek vermektedir. Yemen’de çocuklara yönelik bakım, barınma ve rehabilitasyon alanında ilk sertifika alan kurumdur.

Başkan

Saddam El Zebeyani

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 274

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Şubat 2014, Yemen (16. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2005, Yemen

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Hukuk ve İnsan Hakları

Ülke: Yemen

Başkanı: Saddam El Zebeyani

Genel Bilgiler

San’a, Yemen

+967 142 85 64

info@insany.org

http://www.insany.org