Müessesetü’l Badiye li’t Tenmiyye ve’l A’mali’l İnsaniyye

Üye Listesi

Müessesetü’l Badiye li’t Tenmiyye ve’l A’mali’l İnsaniyye

Müessesetü’l Badiye li’t Tenmiyye ve’l A’mali’l İnsaniyye
Üye Bilgileri

Üye Numarası: 438

Üyelik Tarihi ve Yeri: 18.07.2020, Online (29.Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: -

Çalışma Sahası: İnsani Yardım

Ülke: Yemen

Başkanı: Adil Salim Bin Selam

Genel Bilgiler