Müessesetü’l Bereketi’t Tenmeviyeti’l Hayriye

Üye Listesi

Müessesetü’l Bereketi’t Tenmeviyeti’l Hayriye

Müessesetü’l Bereketi’t Tenmeviyeti’l Hayriye

Kısa Tanıtım

Müessesetü’l Bereket, topluma hizmet vermek için kurulan bir dernek olup, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı ruhsatıyla Yemen Cumhuriyeti’nde 2007 yılından beri çalışmalarına devam etmektedir. Dernek; insani yardım, eğitim, sağlık, kalkınma ve benzeri alanlarda çalışmalara odaklanmakta olup, geçen yıllarda 2000’e yakın proje tamamlamıştır. Özellikle Yemen’deki olaylardan zarar gören çok sayıda fakir aileye yardımda bulunmuş, bir milyona yakın kişiye yardım götürmüştür. Ayrıca derneğin çalışmaları arasında; cami yapımı, kuyu açma, kız ve erkek yetim bakımı ile yüzlerce ailenin bakımı vardır.

Başkan

Dr. Muhammed bin Hassan Al Sudi

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 271

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Şubat 2014,Yemen (16. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2007, Yemen

Çalışma Sahası: İnsani Yardım

Ülke: Yemen

Başkanı: Dr. Muhammed bin Hassan Al Sudi

Genel Bilgiler

Yemen, Sana’a, North 60th, Opposite the Libyan City

+966 538 013 449

albarakah1430@gmail.com

http://www.albrakah.org/