Müessesetü Mehdi bin Abud li’l Buhus ve’d Dirasat ve’l İ’lam

Üye Listesi

Müessesetü Mehdi bin Abud li’l Buhus ve’d Dirasat ve’l İ’lam

No Image

Başkan

Abdulfettah Mehdi

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 82

Üyelik Tarihi ve Yeri: 01 Haziran 2006, Endonezya (2. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: Fas

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, İlmi Araştırmalar ve Analiz

Ülke: Fas

Başkanı: Abdulfettah Mehdi

Genel Bilgiler

Fas

+212 539 936 352

abdoufehdi@yahoo.fr

-