Müessesetü’n Naim

Üye Listesi

Müessesetü’n Naim

Kısa Tanıtım
Müessesetü’n Naim Derneği halkın yoksulluğunu gidermek amacıyla kurulmuş olup insani yardım alanında projeler geliştirmektedir.

 

Başkan
Yusuf Haji Hussein

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 217

Üyelik Tarihi ve Yeri: 02 Haziran 2012, Türkiye (14. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: Somali

Çalışma Sahası: İnsani Yardım

Ülke: Somali

Başkanı: Yusuf Haji Hussein

Genel Bilgiler

Somali

+252 61 5899402

Anf.ngo@gmail.com

-