Müessesetü Remzü li’t Tenmiye

Üye Listesi

Müessesetü Remzü li’t Tenmiye

Müessesetü Remzü li’t Tenmiye

Kısa Tanıtım

Müessesetü Ramzü li’t Tenmiye 2016 yılında kurulmuştur. Kadınlara ve çocuklara yönelik peoje ve faaliyetler yürüten kurumun merkezi Sana’a’dadır.

Başkan

Büşra Salih Salih El Mahfedi

Referansları

Şebeketü’n Nemai’l Yemeniye li’l Munazzamati’l Ehliye, Yemen, Müessesetü’l Bereketi’t Tenmeviyeti’l Hayriye, Yemen

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 410

Üyelik Tarihi ve Yeri: 30 Temmuz 2019, Arnavutluk (26. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2016, Yemen

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Sağlık, İlmi Araştırmalar ve Analiz, İnsani Yardım

Ülke: Yemen

Başkanı: Büşra Salih Salih El Mahfedi

Genel Bilgiler

Yemen, Sana’a

+967 737 888 393

info@rfyemen.org

http://www.rfyemen.org/