Müessesetü”s Selami’l İctimai’l Hayriyeti’t Tenmeviye

Üye Listesi

Müessesetü”s Selami’l İctimai’l Hayriyeti’t Tenmeviye

Müessesetü”s Selami’l İctimai’l Hayriyeti’t Tenmeviye

Kısa Tanıtım

2005 yılında kurulan Müessesetü’t Tenmiye ve’s Selami’l İctimai’l Hayriye fakir ailelere mültecilere yardım etmekte ve topluma kazandırmak için eğitim alanında projeler geliştirmektedir.

Başkan

İbrahim Muhammed El Hazan

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 272

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Şubat 2014, Yemen (16. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2005, Yemen

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Sağlık, İnsani Yardım

Ülke: Yemen

Başkanı: İbrahim Muhammed El Hazan

Genel Bilgiler

Yemen

+967 711 121 595

m-m-f1928@hotmail.com

-