Müessesetü’s Sudan

Üye Listesi

Müessesetü’s Sudan

Müessesetü’s Sudan

Kısa Tanıtım

Sudan Derneği, 2014 yılında ülkenin ilerlemesine ve Sudan halkının yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunma çabasıyla kurulmuştur. Bu bağlamda Sudan Derneği, 2015- 2025 stratejik planını vizyonunu, misyonunu, değerlerini ve gelecekteki yol haritasını yedi eksende toplamıştır. Bunlar;

  • Ekonomik kalkınma ekseni
  • Sosyal ve kültürel ekseni
  • Üretim ekseni.
  • Gençlik istihdamı sağlama ekseni
  • Su arıtma ekseni
  • Satış noktaları ekseni
  • Bilgi merkezi ekseni

 

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 383

Üyelik Tarihi ve Yeri: 22 Eylül 2017, Almanya (24. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2014, Sudan

Çalışma Sahası: İnsani Yardım, Eğitim ve Kültür, Gençlik

Ülke: Sudan

Başkanı: Mohammed Suleiman Jodabi

Genel Bilgiler

Alamarat 33,Building No. 15 Khartoum, Sudan

+249 183 58 3517

info@sudanfoundation.net

-