Müessesetü Senedi’l Hayriye

Üye Listesi

Müessesetü Senedi’l Hayriye

Müessesetü Senedi’l Hayriye

Kısa Tanıtım

Müessesetü Sened, Sudan Cumhurbaşkanı Sayın Ömer el Beşir’in eşi Vidad Babekir Ömer Hanım’ın önderliğinde 2004 yılında kurulmuştur. Gönüllü çalışma kanununa uygun olarak Afrika kıtasında doğal afet ve iç savaşlarla mücadele alanında faaliyet göstermektedir. Kuruluş fakir insanlara yardım yaparken ırk, din, renk, siyasi görüş ayrımı yapmamaya özen göstermektedir.

Faaliyetleri

  • Kalp ve göz ameliyatı
  • Ebelik kursu ve aids hastalığı hakkında bilinçlendirme eğitimi
  • Proje eğitimi
  • Okul ve hastane restorasyonu

Başkan

Dr. Wedad Ebubakir Omar

2004’den beri Müessesetü Senedü’l Hayriye kurumunun başkanıdır. El Ribatu’l Vatani üniversitesinde lisans, Sudan üniversitesinde yüksek lisans ve Karari üniversitesinde doktora eğitimini tamamladı. Sudanda birçok sivil toplum kuruluşunda yönetim kurulu üyesidir.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 384

Üyelik Tarihi ve Yeri: 22 Eylül 2018, Almanya (24. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2004, Sudan

Çalışma Sahası: Sağlık, İnsani Yardım, Kadın ve Aile, İnsan Hakları

Ülke: Sudan

Başkanı: Dr. Wedad Ebubakir Omar

Genel Bilgiler

Al Mashtal Street, Khartoum, Sudan

+249 183 255 530

info@sanadchartiy.org

-