Müessesetü’t Tevasul li’t Tenmiyeti’l İnsaniye

Üye Listesi

Müessesetü’t Tevasul li’t Tenmiyeti’l İnsaniye

Müessesetü’t Tevasul li’t Tenmiyeti’l İnsaniye

Kısa Tanıtım

2004 yılında kurulan Müessesetü’t Tevasul li’t Tenmiyeti’l İnsaniye Derneği Yemen halkına yönelik eğitim sağlık ilmi araştırmalar ve insani yardım alanında çeşitli faaliyetler düzenlemektedir.

Başkan

Raid İbrahim

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 273

Üyelik Tarihi ve Yeri: 21 Şubat 2014, Yemen (16. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2004, Yemen

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Sağlık, İlmi Araştırmalar ve Analiz, İnsani Yardım

Ülke: Yemen

Başkanı: Raid İbrahim

Genel Bilgiler