Müessesetü Temkin li’l Hidamati’l İctimaiye

Üye Listesi

Müessesetü Temkin li’l Hidamati’l İctimaiye

Müessesetü Temkin li’l Hidamati’l İctimaiye

Kısa Tanıtım

Müessesetü Temkin li’l Hidamati’l İctimaiye, 2005 yılında kar amacı gütmeyen ve toplumsal kalkınmayı hedefleyen bir kurum olarak çalışmalarına başlamıştır. Faaliyetlerini Somali gibi Afrika’nın en zor durumda olan bölgelerinden birinde insanları zor şartlardan kurtarmak için yürütmektedir. İnsanı güçlendirip etkinleştirmesini hedef edinen kurum, performansını sürekli geliştirmek için toplam kalite yönetimi politikası uygulamakta, ihtiyaç sahiplerine insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaktadır. İnsanlar arasında hayır işlerini yürütmek adına dayanışma ruhunu geliştirerek toplumun kalkınmasına katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

Başkan

Omar Abdul Razzaq Yousif

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 350

Üyelik Tarihi ve Yeri: 7 Aralık 2017, Türkiye (22. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2005, Somali

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Sağlık, Diğer

Ülke: Somali

Başkanı: Omar Abdul Razzaq Yousif

Genel Bilgiler

Taleeh Road, Hodan District, Mogadishu, Somalia

+252 615 583 258

tamkinsom@gmail.com

http://www.tamkin.org/