Müessetü Abdullah bin Abbas li’l Amali’l Hayriye

Üye Listesi

Müessetü Abdullah bin Abbas li’l Amali’l Hayriye

Müessetü Abdullah bin Abbas li’l Amali’l Hayriye

Kısa Tanıtım

Müessetü Abdullah bin Abbas li’l Amali’l Hayriye 2014 yılında uzman ve diplomatlar tarafından kurulmuştur. Ülkede var olan iktisadi ve sosyal sorunlarla mücadele etmek için faaliyetler yapmaktadır.

Başkan

Dr. Şeyh Halit Sena

Referansları

Cem’iyetü’s Sulaytın li’l A’mali’l Hayriye, Fildişi Sahilleri, Munazzametü’l Faruk, Mali

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 411

Üyelik Tarihi ve Yeri: 30 Temmuz 2019, Arnavutluk (26. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2014, Burkina Faso

Çalışma Sahası: İnsani Yardım

Ülke: Burkina Faso

Başkanı: Dr. Şeyh Halit Sena

Genel Bilgiler

Burkina Faso

+226 702 903 19

f.benabass78@gmail.com

-