Multeka’l Kudsü’s Sakafi

Üye Listesi

Multeka’l Kudsü’s Sakafi

Multeka’l Kudsü’s Sakafi

Kısa Tanıtım

Multeka’l Kudsü’s Sakafi Forumu 2005 yılından beri gençlere yönelik Kudüs bilincini aşılama amacıyla kültürel faaliyetler konferanslar ve şenlikler düzenlemektedir.

Başkan

İshak Ahmet Farhan

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 212

Üyelik Tarihi ve Yeri: 02 Haziran 2012, Türkiye (14. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2005, Ürdün

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik

Ülke: Ürdün

Başkanı: İshak Ahmet Farhan

Genel Bilgiler

Ürdün

+962 795 523 457

info@alqodsonline.net

-