Munazzamatü’l Munteda

Üye Listesi

Munazzamatü’l Munteda

Munazzamatü’l Munteda

Kısa Tanıtım

Munazzamatü’l Munteda 2004 yılında Sudan’da kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Toplumun kalkınması için insan onurunu kırmadan insani kalkınma projeleri gerçekleştirir. Bunu temin etmek için kaliteli çalışmalar yaparak toplumun gücünü bu yönde hareket ettirmeyi hedeflemektedir. Bu eksende toplum genelinde iyi eğitim sağlamak, fakirlik seviyesini düşürmek ve aileleri ekonomik yeterliğe ulaşmaya teşvik etmek, çevre sağlığını ve temiz içme suyu temin etmek, toplumun krizlerle mücadele edebilmesini sağlamak, annelik ve çocukluk haklarını korumak, kar amacı gütmeyen kurum ve örgütlerin toplumdaki rolünü arttırmak ana gayeleri arasındadır.

Başkan

Muawiya Hussein Mohammed Ali

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 307

Üyelik Tarihi ve Yeri: 25 Temmuz 2015, Türkiye (19. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2004, Hartum

Çalışma Sahası: İnsani Yardım, Sağlık, Tebliğ ve Davet, Eğitim ve Kültür

Ülke: Sudan

Başkanı: Muawiya Hussein Mohammed Ali

Genel Bilgiler