Munazzametü’s Selam li’l İ’mar ve’t Tenmiye

Üye Listesi

Munazzametü’s Selam li’l İ’mar ve’t Tenmiye

Munazzametü’s Selam li’l İ’mar ve’t Tenmiye

Kısa Tanıtım

Munazzametü’s Selam li’l İ’mar ve’t Tenmiye 2006 yılında kurulmuş olup Sudan’daki gönüllü ve insani iş kanunu kapsamı özelliğe sahip gönüllü bir ulusal kuruluştur. İstikrar ve yeniden yapılanma hizmetleri sunmak için ulusal olarak çalışmalar yürütmektedir.

Başkan

Ridvan El Feki Muhammed Ahmet

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 426

Üyelik Tarihi ve Yeri: 11 Ocak 2020, Türkiye (27. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: Sudan, 2007

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, İlmi Araştırmalar ve Analiz, Sağlık, İnsani Yardım

Ülke: Sudan

Başkanı: Ridvan El Feki Muhammed Ahmet

Genel Bilgiler

Sudan, Hartum

+249 123 441 406

info@aord.org.sd

http://aord.org.sd