Pusula Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

Üye Listesi

Pusula Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

Pusula Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği

Kısa Tanıtım

Pusula Eğitim ve Kültür Derneği, 2006 yılında Ankara’da kuruldu. Milli ve manevi değerlerimizi yayma, yaşatma, imar etme, memleketimizin ve İslam âleminin ihtiyacı olan nitelikli insan yetiştirme gayesiyle yerel ve uluslararası alanda kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini yürütmektedir. Dernek, asıl faaliyet alanı olan milli ve manevi değerler eksenli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal dayanışma ve birlik şuuru çerçevesinde birçok çalışma yapmaktadır.

Faaliyetleri

  • Pusula Çocuk Kulübü
  • Genç Pusula
  • Halk Eğitim Hayat Boyu Öğrenme Kursları
  • Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi
  • Yetişkin Seminerleri

Başkan

Yavuz Yekeler

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 60

Üyelik Tarihi ve Yeri: 23 Mart 2006, Türkiye (1. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2006, Ankara

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Tebliğ ve Davet, İlmi Araştırmalar ve Analiz, İnsani Yardım

Ülke: Türkiye

Başkanı: Yavuz Yekeler

Genel Bilgiler

Korkut Reis Mahallesi Necati Bey Caddesi No:20/15 Çankaya, Ankara

+90 505 097 28 51

bilgi@pusulader.org, pusuladerhem@gmail.com

http://www.pusulader.org/