Şafak Şam Derneği

Üye Listesi

Şafak Şam Derneği

Şafak Şam Derneği

Kısa Tanıtım

Şafak Şam Derneği, Suriye halkı yararına Türkiye ve Suriye’de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Katar, Suudi Arabistan ve Katar büyükelçilikleri nezdinde maruf olan, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.

Faaliyetleri

  • Yabancılara Arapça Eğitimi
  • Suriyeli Öğrencilere Türkçe Eğitimi
  • Kurban ve Ramazan Faaliyetleri
  • Farklı Alanlarda Eğitici Kurslar

Başkan

Aboud Alhussin

2011 yılında Halep şehrinde mimarlık fakültesini bitirdi. Halep’teki Müessesetü İkra’ ve Mektebü İbda’ li’d Dirasati ve’l İstişarati’l Hendesiye kurucusu ve genel müdürü, Tecemmu’ Ümmeti ve Şavirihim ve Hey’etü’l Siyasiyeti’l Müştereke kuruluşlarının kurucularından ve halkla ilişkiler üyesi, Fatih Sultan Mehmet Okulu müdürü ve Şafak Şam Derneği genel müdürüdür.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 388

Üyelik Tarihi ve Yeri: 19 Kasım 2018, Türkiye (25. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2015, Kilis

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Tebliğ ve Davet, Sağlık, İnsani Yardım, Diğer

Ülke: Türkiye

Başkanı: Aboud Alhussin

Genel Bilgiler

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mah. Semih İnal Cad. No:10 Kilis

+90 348 813 51 82

info@shafaqsham.org

-