The NGO World Foundation

Üye Listesi

The NGO World Foundation

The NGO World Foundation

Kısa Tanıtım

The Ngo World Foundation, 2009 yılında e-forum bir platform olarak kuruldu. Formun hedefi STK’ları bir araya getirip tanıştırmak ve tecrübelerini paylaşmaktı. Sonrasında hareket “Sivil Toplum Kuruluşları Vakfı” ismiyle resmi statüsünü aldı. İnsani yardım ve STK kapasite geliştirme alanlarında faaliyet göstermektedir. İslami mikro-finans alanında çok tecrübeli olan kurum, üye STK’ların faaliyetlerini içeren aylık bir bülten yayınlamaktadır.

Genel Müdür

Zafar Iqbal

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 359

Üyelik Tarihi ve Yeri: 07 Aralık 2017, Türkiye (22. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 20 Ağustos 2010, Multan

Çalışma Sahası: Eğitim, Gençlik, Kadın-Aile, Sağlık, İnsani Yardım

Ülke: Pakistan

Başkanı: Zafar Iqbal

Genel Bilgiler

20-G, Shah Rukne Alam Colony Multan, Punjab-Pakistan

+92 61 6301652

info@tnwfoundation.com

http://www.tnwfoundation.com/