Community Eye Care and Research Center (CECRC)

Üye Listesi

Community Eye Care and Research Center (CECRC)

Toplum Göz Bakımı ve Araştırma Merkezi (CECRC), Aralık 1999'da kurulmuş ve Ağustos 2000'de Rangpur'da bu bölgedeki körlük ve az görme ile mücadele etmek için hizmetlerine başlamıştır. CECRC, engelli insanlar için erişilebilir altyapı tesislerine sahip, makul bir şekilde donatılmış 30 yataklı bir göz hastanesidir. Hastanenin kurucusu Md Ferdous Alam Mukul'dur ve (1) Hükümetin Sosyal Refah Dairesi, (2) STK İşleri Bürosu ve (3) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında ruhsatlandırılmıştır. Hastanede 2 göz cerrahı ve danışman, 2 sağlık görevlisi, 14 göz asistanı ve 22 personel bulunmaktadır.

CECRC'nin faaliyetleri şunlardır: Göz bakım hizmetleri, ücretsiz ilaç ve gözlük dağıtımı, sağlık, cinsiyet, engellilik konularında bilinçlendirme, ulusal ve uluslararası günlerin kutlanması (örneğin: dünya görme günü, dünya beyaz baston günü), Corona koruma malzemelerinin dağıtımı, ücretsiz göz ameliyatları, göz hizmetleri konusunda eğitim. Göz tedavilerinin bulunmadığı uzak ve kırsal alanlarda da periyodik hasta tarama programı tesisi bulunmaktadır.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 457

Üyelik Tarihi ve Yeri: 04.07.2022, 34. Konsey Toplantısı (Çevrimiçi)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 29.12.1999, Bangladeş

Çalışma Sahası: Sağlık

Ülke: Bangladeş

Başkanı: Firdevs Alam Mukul

Genel Bilgiler

Modern More, Ashratpur, P.O: Cadet College, Rangpur

00173 399 93 84

cecrc.rangpur@gmail.com

cecrc.blogspot.com