Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)

Üye Listesi

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD)

Kısa Tanıtım

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD); girişimciliğin teşvik edilmesi ve iş ahlakının yaygınlaştırılması hususunda bilgilendirme, eğitim ve yayın faaliyetleriyle iş dünyasında ahlaki bir duyarlılık oluşturmak amacıyla 2003 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Dernek, iki yüz elliye yakın işadamı, akademisyen ve profesyonel çalışanlardan oluşan üyesiyle Türkiye’de iş dünyasının gündemine iş ahlakını taşıyan ilk kuruluşlardandır. İş ahlakı ve girişimcilik alanlarında seminer, konferans, panel ve sempozyum gibi eğitim programları düzenlemekte; alanı ile ilgili akademik dergiler yayımlamakta, raporlar hazırlamakta, kitap yayını yapmakta; yurt içi ve yurt dışı fuar ziyaretleri, üyelerine yönelik sektör toplantıları düzenlemektedir.

Başkan

Ayhan Karahan

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 53

Üyelik Tarihi ve Yeri: 23 Mart 2006, Türkiye (1. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2003, İstanbul

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, İlmi Araştırmalar ve Analiz, İş Dünyası

Ülke: Türkiye

Başkanı: Ayhan Karahan

Genel Bilgiler

Maltepe Mah. Eski Çırpıcı Yolu Sok. No:1 Merter Meridyen İş Merkezi Zeytinburnu, İstanbul

+90 212 544 96 00

info@igiad.org.tr

https://www.igiad.org.tr/