Vakfiyetü’l Gavsi’l İnsani li’t Tenmiye

Üye Listesi

Vakfiyetü’l Gavsi’l İnsani li’t Tenmiye

Vakfiyetü’l Gavsi’l İnsani li’t Tenmiye

Kısa Tanıtım

Dernek 2004 yılında Lübnan’ın başkenti olan Beyrut’ta kurulmuştur. Dernek genel olarak insani yardım faaliyetleri yürütmektedir. Hedef kitlesi ise Lübnan’daki Filistinli mülteciler başta olmak üzere tüm fakir ailelerdir.

Faaliyetleri

  • 300 kişilik yetim merkezi inşa edildi
  • Filistinli mülteci kamplarına 70 bin gıda kolisi dağıtıldı
  • Mülteci okullarına kırtasıya dağıtımı yapıldı
  • 3 kuran hazıflık merkezi açıldı
  • Öğrencilere sağlık hizmeti sunuldu
  • Kamplara 5 ambulans bağışlandı
  • Bir sağlık ocağı açıldı
  • Yetimler için bir dikiş atölyesi açıldı
  • 16200 kuran hissesi dağıtıldı

Başkan

Muhammet Maruf

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 114

Üyelik Tarihi ve Yeri: 1 Haziran 2008, Kuveyt (5. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2003, Lübnan

Çalışma Sahası: İnsani Yardım

Ülke: Lübnan

Başkanı: Muhammet Maruf

Genel Bilgiler