Weltweiter Einsatz Für Arme e.V. (WEFA)

Üye Listesi

Weltweiter Einsatz Für Arme e.V. (WEFA)

Weltweiter Einsatz Für Arme e.V. (WEFA)

Kısa Tanıtım

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, din, dil, ırk, renk, bölge farkı gözetmeksizin dünyanın herhangi bir yerinde sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, aç ve açıkta kalmış; savaş, tabii afet gibi sebeplerle mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış; evsiz, yurtsuz, sahipsiz tüm insanlara insani yardım ulaştırmak için her türlü girişimi yapmak üzere kurulmuştur. 2006 yılında kurulan ve kısa sürede 70 ülke ve bölgeye insani yardımlarla birlikte insani duyguları da götüren WEFA, yardımlaşma ve dayanışma duygularının gelişmesi için çalışmakta; bu amaçla birçok sosyal ve kültürel yardım faaliyeti gerçekleştirmektedir. Politik faaliyeti olmayan, sadece insani yardım amaçlı kurulan WEFA, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Genel Merkezi halen Köln’de olan WEFA’nın, Berlin’de bir şubesi bulunmaktadır.

Başkan

Hakan Musab Aydın

1962 yılında Eskişehir’de doğan Hakan Musab Aydın ilk öğrenimini bu ilde, lise öğrenimini ise İstanbul Özel Fatih Erkek Koleji’nde tamamlamıştır.

1982 yılından itibaren Almanya, Köln’de yaşamaya başlayan Aydın, 1987‘de Kahire’de Arapça eğitimi, 1992-94 yılları arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi‘nde önlisans eğitimi aldı.

1983 yılından başlayarak gençlere yönelik eğitim çalışmaları ve değişik sivil toplum kuruluşlarında idarecilik yaptı. Bir dönem Köln’de kitabevi kuruculuğu, idareciliği ve öğretmenlik de yapan Hakan Aydın 1993’te Almanya bürosunu kurduğu Uluslararası Islamic Relief Yardım Kuruluşu’nun 2004 yılına kadar müdürlüğünü yürüttü.

1997’de Gökkuşağı Gençlik ve Aile Merkezi kuruculuğu ve idareciliği yapan Aydın 2006’da bir gurup arkadaşıyla birlikte halen başkanlığını yürüttüğü WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonunu kurdu.

2017 yılından beri İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği İDSB’nin Konsey üyeliği görevini üstlenen Aydın iyi derecede Almanca, orta düzeyde Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Türk ve Alman vatandaşı olan Hakan Mus’ab Aydın evli ve beş çocuk babasıdır.

Üye Bilgileri

Üye Numarası: 112

Üyelik Tarihi ve Yeri: 01 Haziran 2008, Kuveyt (5. Konsey)

Kuruluş Tarihi ve Yeri: 2006, Köln

Çalışma Sahası: Eğitim ve Kültür, Gençlik, Kadın ve Aile, Sağlık, İnsani Yardım

Ülke: Almanya

Başkanı: Hakan Musab Aydın

Genel Bilgiler

WEFA e.V. Franz-Geuer-Str. 2, 50823 Cologne, Germany

+49 (221) 880 6480

info@wefa.org

https://wefa.org/